Podklady pro audit za r.2020

CO PŘIPRAVIT K AUDITU

 

 

 1. Seznam potřebných dokladů 

Prosíme připravit:

 • Rozvaha v tabulkové podobě- emailem předem
 • Výkaz zisků a ztrát v tabulkové podobě - emailem předem
 • Příloha - emailem předem
 • Výroční zpráva – na místě
 • Obratová předvaha - emailem předem
 • Saldokonto – na místě
 • Zápis VH (členské schůze) se schválením auditora – ti, kdo nedali při podzimní kontrole
 • Seznam přijatých a vydaných faktur – emailem předem
 • Rozpis nedokončené výroby (účet 121) – emailem předem
 • Karty dlouhodobého majetku pořízeného v r. 2020 – možno také předem

(v případě velkého množství jen cca 5-10 s nejvyšší hodnotou)

 • Seznam zaměstnanců – možno také předem

(pouze jmenný seznam bez osobních údajů)

 • Pro zemědělce – seznam dotačních rozhodnutí + bankovní výpis o přijaté platbě
 • ADRESA: audit.okpraha@ok-praha.cz

 

 1. KONFIRMACE
 • Bankovní konfirmace od banky s největším finančním objemem vůči vám - přímo na adresu auditorovi
 • Pohledávek a závazků (uznávací dopisy) – 5 největších pohledávek a závazků – doplnit informaci o zaslání přímo auditorovi
 • ADRESA:  konfirmace,,,,,,,,,,,,,,,,,@ok-praha.cz

 

 1. Termíny
 • AUDIT - ……………………………….
 • Podklady – minimálně 14 dnů před termínem auditu

 

22.1.2021-vb-