Právní ujištění 2023

Ujištění právního zástupce pro auditora účetní jednotky – hodnocení situace v souvislosti s auditem účetní závěrky, sestavené ke dni 31.12.2023

 

 

Auditor:          Ing.Karel Novotný, auditor ev.č. KA ČR 1824

                       

 

Účetní jednotka:        

 

 

 

Odůvodnění potřeby ujištění:

Soudní spory nebo vznesené nároky týkající se dané účetní jednotky mohou mít významný dopad na účetní závěrku a může být proto nutné tyto spory a nároky v účetní závěrce zveřejnit, případně v ní vytvořit na tyto spory nebo nároky rezervy.

 

Informace k vedeným soudním sporům nebo nárokům vzneseným vůči účetní jednotce:

 

Podstata kauzy                                           Hodnota hrozícího nároku v Kč       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditor žádá o vyjádření, zda tento stav soudních sporů a vznesených nároků jiných osob vůči účetní jednotce je úplný a případné finanční dopady s nimi související je možno považovat za konečné, případně zda lze očekávat  další spory a zda z nich mohou vyplynout případné další finanční dopady.

 

Vyjádření právního zástupce - potvrzení přiměřenosti  hodnocení zde uvedené situace, příp. uvedení dalších významných skutečností:

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní zástupce:

 

Pozn.: Pokud účetní jednotka nemá právního zástupce, vydá toto ujištění vedení účetní jednotky (statutární zástupce).

 

V                                     dne                              2024

                                                                      

 

                                                                                                                                             ……………………………………

                                                                                                                                          Podpis statutárního zástupce(právního zástupce)