Nabízené služby

Auditorské služby

 • roční audity účetních závěrek včetně průběžného auditorského dohledu, konzultací o účetních a daňových předpisech

Ekonomické, daňové a účetní poradenství

 • poradenství k přípravě podnikatelských záměrů
 • poradenství k likvidaci podniků a poradenství pro podniky v konkursním řízení
 • daňové poradenské služby
 • vedení účetnictví

Transformace podniků

 • slučování a rozdělování podniků a družstev
 • změna právní formy podniků a družstev

Znalecké posudky na oceňování podniků

 • zpracování znaleckých posudků na oceňování majetku pohledávek pro nepeněžní vklady a pro přeměny podniků

Finanční analýzy podniků

 • vypracování finančních analýz podniků v dlouhodobých časových řadách pro hodnocení podniků, podnikatelských záměrů a pro potřeby získání úvěrů

Konzultace a školení

 • školení k ročním účetním závěrkám
 • vydávání „Auditorských doporučení“ jako informace pro zákazníky o aktualizaci zákonů, předpisů a směrnic
 • poskytování vzorových vnitropodnikových předpisů