Užitečné adresy

Nabízíme přehled užitečných adres a odkazů, který Vám usnadní práci :

    úřad                            adresa                            obsah

1) Ministerstvo financí    www.mfcr.cz          daně, pokyny řady D,                                                  

2) Min.spravedlnosti       www.justice.cz      obch.rejstřík

3) Portál veřejné správy  www.gov.cz          úřady, zálohy,vyhlášky ČR

4) Česká národní banka   www.cnb.cz          kursy

5) Poslan.sněmovna        www.psp.cz          dokumenty

6) Evropská unie            www.europa.eu.int    ověření plátců DPH v EU

7) Čes.správa soc.zabez. www.cssz.cz           tiskopisy

8) Celní správa               www.cs.mfcr.cz     

9) Český statist.úřad      www.czso.cz            SKP (DPH,odpisy)

10) Min.vnitra                www.mvcr.cz           Sbírky zákonů

11) Katastr nemovitostí   www.katastrnemovitosti.cz nemovitosti

 12) Min.práce a soc.věcí  www.mpsv.cz          státní sociální podpora, důch.pojištění