Auditorské doporučení 2015-2017

Auditorské doporučení 1/2015

 1. Úvod
 2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2014
  1. . Sazba daně z příjmů právnických osob
  2. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky
  3. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky
  4. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2014
 3. Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2015
  1. Sazby daně z příjmů a DPH
  2. Minimální mzda (9.200,- Kč od 1.1.2015)
  3. Redukční hranice pro nemocenské a důchod
  4. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu
  5. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného
  6. Sazby stravného v cizí měně
 4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů
  1. Maximální vyměřovací základy
  2. Zdravotní pojištění zaměstnanců
  3. Sociální pojištění zaměstnanců
  4. Sociální pojištění statutárních zástupců
  5. Rozhodný příjem pro ZMR
 5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 6. Změny v účetních předpisech pro podnikatele pro rok 2014 a 2015
 7. Technická novela DPH – zákon č.360/2014 Sb.

Auditorské doporučení 2/2015

 1. Úvod
 2. Možnost individuálního promíjení penále a úroků z prodlení
 3. Tuzemský přenos povinnosti odvodu DPH podle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. od 1.4.2015 a podle jeho novely od 1.7.2015 (aktuality z 18.3., 21.6., 23. a 24.7.2015)
 4.  K rozhodnutím SZIF z července 2015 – doplatku dotací za rok 2014 (aktualita rozeslána 5.8.2015).
 5. K poplatkům na likvidaci fotovoltaických panelů
 6. K problematice stravenek jako platebních poukázek
 7. Rozdělování podílů na zisku mimo řádnou valnou hromadu
 8. K sazbám úroků – ze  statistiky ČNB

 

Auditorské doporučení 3/2015

 1. Úvod
 2. Účetnictví podnikatelů od roku 2016
 3. Obnovení JÚ
 4. Kategorizace ÚJ
 5. Kriteria pro povinný audit
 6. Upozornění k auditu za rok 2015
 7. Povinnost konsolidace ÚZ
 8. Subjekt veřejného zájmu
 9. Zveřejnění ÚZ
 10. Změny v účetní metodice
 11. Ocenění zásob vlastními náklady
 12. Doplnění definice reálné hodnoty
 13. Nové uspořádání rozvahy
 14. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
 15. Příloha k účetní závěrce
 16. Zákaz výplaty podílů na zisku – náklady na vývoj
 17. Nová definice účetních rezerv
 18. Rezerva na likvidaci solárních panelů
 19. Záměry MF ČR ve vývoji daně z příjmů pro rok 2017
 20. Věcné změny ZDP již v legislativním procesu
 21. Poznámka k souběhu funkcí

 

Auditorské doporučení 4/2015

 1. Úvod
 2. Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016
 3. Novela zákona o dani z nemovitostí od roku 2016
 4. Připravované změny ZDP pro rok 2016
 5. Změny v pracovním právu od 1.10.2015 (novela Zákoníku práce)
 6. Změny vybraných limitů pro rok 2016
 7. Očekávané změny – elektronická evidence tržeb
 8. Očekávané změny – zákon o prokazování původu majetku
 9. Návrh novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí od 1.4.2016

 

Auditorské doporučení 1/2016

 1. Úvod
 2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2015
  1. Sazba daně z příjmů právnických osob
  2. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky
  3. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky
  4. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2015
 3. Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2016
  1. Základní parametry daně z příjmů a DPH
  2. Minimální mzda   (9.900,- Kč od 1.1.2016)
  3. Redukční hranice pro nemocenské a důchod
  4. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu
  5. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného
  6. Sazby stravného v cizí měně
 4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů
  1. Maximální vyměřovací základy
  2. Zdravotní pojištění zaměstnanců
  3. Sociální pojištění zaměstnanců
  4. Sociální pojištění statutárních zástupců
  5. Rozhodný příjem pro ZMR
 5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 6. Doporučení ke změně účetního rozvrhu 2016 pro podnikatele

 

Auditorské doporučení 2-3/2016

 1. Úvod
 2. Změny v zákonu o DPH a v kontrolním hlášení
  1. Změny v DPH, účinné od 29.7.2016
  2. Změna sazeb DPH od 1.12.2016 (stravovací služby)
  3. Novela celního zákona
  4. Spotřební daně
 3. Změny v oblasti daně z příjmů a v dalších zákonech
  1. Novely ZDP účinné v průběhu roku 2016
  2. Novely dalších vybraných zákonů
 4. K sestavení a zveřejnění účetní závěrky
 5. K problému časového rozlišování nákladů u pachtovného
 6. Souvislost pachtovného s novou metodou oceňování zásob
 7. Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (DNNV)
 8. Elektronická evidence tržeb

 

Auditorské doporučení 4/2016

 1. Dopady rekodifikace obecně (NOZ a ZOK)
 2. Účetnictví podnikatelů a ÚZ 2016
 3. Zákon o rezervách – rezerva na likvidaci solárních panelů
 4. Soustava daní v ČR a její vývoj
 5. DPPO
 6. Daň z příjmů (DzP)
 7. Dopřesňování starších problémů DzP
 8. Změny DzP od roku 2016
 9. Prokazování původu majetku (novela DzP)
 10. DzP 2017 – očekávané změny
 11. Novela DNNV od 1.11.2016
 12. Změny limitů pro rok 2017
 13. Daň z přidané hodnoty
 14. DPH 2016
 15. Kontrolní hlášení
 16. DPH 2017 – očekávané změny
 17. Elektronická evidence tržeb 

 

Auditorské doporučení 1/2017

 1. Úvod
 2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2016
  1. Sazba daně z příjmů právnických osob
  2. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky
  3. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky
  4. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2016
 3. Změny sazeb a zákonných limitů, účinné od 1.1.2017
  1. Sazby daně z příjmů a DPH
  2. Minimální mzda   (11.000,- Kč od 1.1.2017)
  3. Redukční hranice pro nemocenské a důchod
  4. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu
  5. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného
  6. Sazby stravného v cizí měně
 4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů
 5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 6. Situace v dalších zákonech a očekávané změny
 7. Sazby úroků z prodlení
 8. Daň z přidané hodnoty od 1.1.2017
 9. Daň z příjmů
 10. Spotřební daň – vratka ze zelené nafty v ŽV
 11. Příspěvek PGRLF na úhradu jistiny úvěru na půdu

Auditorské doporučení 2/2017

 1. Úvod
 2. Daňový balíček obecně – zákon 170/2017 Sb.
 3. Vybrané změny v dani z příjmů
 4. Novela zákona o DPH s účinností od 1.7.2017
 5. Změny v nemocenském pojištění od roku 2018
 6. GDPR – otazníky nad ochranou osobních dat
 7. Důležitá změna zákona o zaměstnanosti

 

Auditorské doporučení 3-4/2017

 1. Rámec  právního prostředí podnikatelských subjektů
 2. Účetnictví
 3. Soustava daní v ČR a její vývoj
 4. Změny v ZDP ještě pro rok 2017
 5. Změny ZDP pro nové období (2018)
 6. Specifické daňové a účetní problémy
 7. Daň z přidané hodnoty
 8. Elektronická evidence tržeb