Auditorská doporučení 2018-2020

AUDITORSKÁ DOPORUČENÍ č. 2/2020

Úvod 

Obsah školení k ÚZ 2020

R. Právní rámec (novela ZOK 2021) 

U. Účetnictví – změny a vývoj 

S. Soustava daní a její vývoj (novela DŘ 2021) 

A. ZDP – změny účinné od roku 2020 

B. ZDP – další vývoj během roku 2020 (2020 zpětně, 2021) 

C. Další vybrané problémy, změny limitů 

D. DPH – poslední vývoj + změny v r.2020 

 

Přílohy (samostatné soubory):

Přehled dosud naplánovaných školení k účetní a daňové závěrce 2020

Informace MFČR:

Informace k sazbám DPH od 1.5.2020

Informace k novele ZDPH od 1.9.2020

Sazby silniční daně pro rok 2020

AUDITORSKÁ DOPORUČENÍ č. 1/2020

1. Úvod 

2. Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2019 

2a. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky 

2b. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky 

2c. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2019 

3. Sazby a zákonné limity – rok 2019 a 2020 

3a. Sazby daně z příjmů 

3b. Minimální mzda (14.600,- Kč od 1.1.2020) 

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod 

3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu 

3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného 

3f. Sazby stravného v cizí měně 

4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů 

4a. Maximální vyměřovací základy 

4b. Zdravotní pojištění zaměstnanců 

4c. Sociální pojištění zaměstnanců 

4d. ZP a SP z odměn o výkonu funkce statutárních orgánů 

4e. Rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu 

5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ 

6. Situace v dalších zákonech a očekávané změny 

Sazby úroků z prodlení a další úrokové sazby 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z příjmů a náběh EET 

 

Přílohy (v elektronické podobě)

ČNB lístek č.251/2019 - Závěrkové kursy cizích měn pro účetní jednotky

Pokyn GFŘ D-42 – kursy pro neúčetní jednotky

Sazby zahraničního stravného 2020 – úplný přehled států

Informace GFŘ k novele DPH 2020 (sklady „call of stock“)

Registrace k EET – pokyn FS

Vzory písemností účetní závěrky (vzory OK Praha-Písek)

Rozvaha 2019 (varianta s oddílem D a bez oddílu D)

Výkaz zisku a ztráty 2019

Příloha k účetní závěrce 2019

Přehled o peněžních tocích – pomůcka pro sestavení přehledu za rok 2019

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu vzor 2019

Formulář pro výpočet odložené daně (OdlDaň2019.xls)

Finanční majetek 2019-20 – pomůcka k účtování (FinMaj2019-20.xls)

 

AUDITORSKÁ  DOPORUČENÍ   č. 2/2019

 

R. Rámec právního prostředí podnikatelských subjektů – vybrané problémy 

U. Účetnictví podnikatelů pro rok 2019 

S. Soustava daní v ČR a její stav 

A. ZDP – změny pro rok 2019 zpětně 

B. Připomenutí vybraných specifik v ZDP 

C. Ostatní změny a novela ZDP pro budoucí období (2020) 

D. Daň z přidané hodnoty – dopad posledního daňového balíčku 

E. Elektronická evidence tržeb – náběh etap 3. a 4. v roce 2020 

 

Přílohy (samostatné soubory):

Informace GFŘ k uplatnění DPH u jednoúčelových poukazů

Informace GFŘ k zaokrouhlování fakturovaných částek od 1.10.2019

 

 Auditorská doporučení č. č. 1/2019       

                                                                                                    

 1. Úvod                                                                                                                                                

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2018                                            

      2a. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                                            

        2b. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                                                       

        2c. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2018                                  

3.    Sazby a zákonné limity – rok 2018 a 2019                                                                          

        3a. Sazby daně z příjmů                                                                                              

3b. Minimální mzda        (13.350,- Kč od 1.1.2019)                                                            

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod                                                                             

        3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                                                        

3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného                                   

        3f. Sazby stravného v cizí měně                                                                                                            

 1. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů                            

5.    Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                                                       

6.   Situace v dalších zákonech a očekávané změny                                                

        Sazby úroků z prodlení a další úrokové sazby                                                    

        Daň z přidané hodnoty                                                                                               

        Daň z příjmů                                                                                                                                   

Přílohy (v elektronické podobě)

Znovu k dotacím – připomenutí účtování

Směnná smlouva – příklady účtování

Pokyn GFŘ D-39 – kursy pro neúčetní jednotky

Sazby zahraničního stravného 2019  – úplný přehled

Vzory písemností účetní závěrky

Rozvaha 2018 (varianta s oddílem D a bez oddílu D)                                       

Výkaz zisku a ztráty 2018                             

Příloha k účetní závěrce 2018                   

Výroční zpráva 2018

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (vzor)

Přehled o peněžních tocích – pomůcka pro sestavení přehledu za rok 2018

Přehled o změnách ve vlastním kapitálu vzor 2018 (vč. sloupce změn za minulé období)

Formulář pro výpočet odložené daně   OdlDaň2018.xls

Finanční majetek 2018 – pomůcka k účtování FinMaj2018.xls

-leden2019vb-

Ročník 2018

Auditorská doporučení č. 1/2018

1.Úvod                                                                                                            

2.   Údaje vztahující se k účetní a daňové závěrce za rok 2017                          

      2a. Sazba daně z příjmů právnických osob                                                    

      2b. Závěrkové kurzy devizového trhu pro účetní jednotky                         

      2c. Průměrné kurzy pro neúčetní jednotky                                                   

      2d. Odvody za neplnění pracovníků se ZPS za rok 2017                            

3.  Sazby a zákonné limity – rok 2017 a 2018                                                  

      3a. Sazby daně z příjmů                                                                                 

   3b. Minimální mzda   (12.200,- Kč od 1.1.2018)                                        

3c. Redukční hranice pro nemocenské a důchod                                                  

      3d. Náhrady za pracovní neschopnost a karanténu                                      

       3e. Sazby tuzemských cestovních náhrad a stravného                                 

     3f. Sazby stravného v cizí měně                                                                                       

4. Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců a statutárních orgánů                    

5. Zdravotní a sociální pojištění OSVČ                                                        

6.Situace v dalších zákonech a očekávané změny                                         

      Sazby úroků z prodlení                                                                                 

      Daň z přidané hodnoty od 1.1.2017                                                            

      Daň z příjmů                                                                                                

      Účetnictví podnikatelských subjektů - viz materiály pro školení)                                                

7.   Zápis skutečného majitele do evidence veřejného rejstříku                         

      Seznam rejstříkových soudů                                                                        

8. EET po rozhodnutí ústavního soudu                                                           

Přílohy (v elektronické podobě)

Odložená daň z příjmů za rok 2017 – formulář pro výpočet .xls   

FinMaj2017.xls – přehled účtování finančního majetku                

Vzory výkazů pro rok 2017:   Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty

                                                Příloha k účetní závěrce

                                                Výroční zpráva, Zpráva o vztazích

                                               Přehled o peněžních tocích

                                                Přehled o změnách vlastního kapitálu

 

AUDITORSKÁ  DOPORUČENÍ   č. 2/2018

                                                                                                                                  

 1. Úvod                                                                                                                                                   
 2. Evidence skutečných majitelů firem                       .                                                               
 3. Ke zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku                                     
 4. Návrh novely EET                                                                                                                            
 5. Připravovaný daňový balíček pro rok 2019                                                                         
 6. Další novinky                                                                                                                                 
 7. Sazba náhrady při používání elektromobilu                                                                       
 8. Účtování virtuálních měn                                                                                                          
 9. Výpadek z povinnosti auditu u malých ÚJ a jeho důsledky                                          
 10. Sazby úroků z prodlení                                                                                               
 11. Posun v náhledu na vyplácení tzv. záloh na podíly na zisku                         
 12. Interpretace NÚR I-37 – kursové přepočty u přechodných účtů 

 

 

 

AUDITORSKÁ  DOPORUČENÍ   č. 3-4/2018

                                                                                                                                

Úvod                                                                                                                                                                 

 1. Podklady pro školení k účetní a daňové závěrce 2018 a změn pro rok 2019
 2.  Rámec právního prostředí podnikatelských subjektů – vybrané problémy          
 3. Účetnictví podnikatelů pro rok 2018                                                                                     
 4. Soustava daní v ČR a její vývoj                                                                                                
 5. Stav v ZDP  pro rok 2018                                                                                                                            
 6. Připomenutí vybraných specifik v ZDP                                                                 
 7. Novela ZDP pro budoucí období (2020?)                                                                                            
 8. Daň z přidané hodnoty – dopad posledního daňového balíčku                                  
 9. Elektronická evidence tržeb – náběh etap 3. a 4. v roce 2019