Archiv » 2005

Úroky z prodlení

Úprava výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku:
 
§517 (2) Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.
Podle „Nařízení vlády ze dne 8.června 1994 č, 142/1994 Sb.“ byla výše úroků z prodlení stanovena takto:
§1
Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.
Podle „Nařízení vlády ze dne 23. března 2005“ byla tato výše upravena takto:
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení, je výše úroků závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí.
Toto „Nařízení“ platí pro prodlení s plněním po 23.4.2005. Pro prodlení, k němuž došlo dříve platí dosavadní právní předpisy.
Ing. Veronika Boháčová