Archiv » 2005

Ochrana zaměstnanců při plateb.neschonosti zaměstnavatele

Úprava rozhodné částky pro celkovou výši mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci
 Podle Zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
norma
:
118/2000
§5 (2) Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, včetně doplatku podle § 9 odst. 6, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den podání návrhu na prohlášení konkursu.
Pro období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006 tato částka 18 035,- Kč.

-vb-