Archiv » 2005

Ověřování dotací z fondů EU

Oznamujeme našim zákazníkům, že Organizační kancelář Praha má vyškoleného auditora na ověřování projektů na čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Pokud budete potřebovat ověřit Vaše projekty, jsme Vám plně k dispozici.
 
V Praze 10.6. 2005                         Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.