Archiv » 2005

Novely zákonů

Změna zákona o dani z příjmu vyplývající ze změny zákona 252/1997 o zemědělství
 
Položky odčitatelné od základu daně se rozšiřují o
1)     50%  částky kterou poplatník vypořádal v peněžní i nepeněžní formě v letech 1993 až 2004 (v zákoně je chybně uvedeno 2005 – toto bude zřejmě v nejbližší době opraveno) oprávněným osobám za jejich podíl podle Zák.42/1992 Sb. nebo kterou uhradil oprávněným osobám za postoupení jejich pohledávky podle téhož zákona. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje rokem 2005.
2)     Počínaje rokem 2005 je výše vypořádaných podílů oprávněným osobám 100% odpočitatelnou položkou od základu daně. Viz dopis ministra Sobotky v této sekci (výklad)!!!
3)     Účinnost změn zákona je k ke dni vyhlášení tj. 21.10.2005
 
 
 

Zvýšení důchodů v roce 2006

 
1)     Důchody přiznané před 1.1.1996 se zvyšují o 6% procentní výměry
2)     Důchody přiznané od 1.1.1996 do 31.12.2005 se zvyšují o 4% procentní výměry
3)     Výše základní výměry u vyplácených důchodů i důchodů přiznaných po 31.12.2005 činí 1 470,- Kč
4)     Příplatky k důchodům dle Zák.622/2004 (zmírnění křivd působených v obd.komunismu) a dle zák. 357/2005 (ocenění účastníků nár. boje za vznik Česk.) přiznané před 1.1.2006 se zvyšují o 4,9 %.
5)     Účinnost změn zákona je k 1.1.2006
 
 

Změna vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění

 
1)     Pro účely nemocenského pojištění (péče) se denní vyměřovací základ se   částka 480,- Kč zvyšuje na 510,- Kč a
částka 690,- Kč zvyšuje na 730,- Kč
2)     Účinnost změn zákona je k 1.1.2006
 
 
Navrhovaná změna zákona o rezervách pro rok 2006
 
 Pro podnikatelské subjekty možnost vytvoření 100% opravných položek k pohledávkám
-         které u jednoho dlužníka nepřesahují 30 000,- Kč
-         které jsou starší 12 měsíců
-         které jsou nepromlčené (dle Obch.zák. 4 roky, dle Obč.zák. 3 roky)
 
 
29.11.2005 Ing. Boháčová