Archiv » 2006

Novela zákona o informačních systémech

Novela zákona  o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, Sb.zák.81/2006
  • ČÁST ŠESTÁ - změna s účinností dnem vyhlášení (15.3.2006)
    • Změna v §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci doplňuje věta: "Účetní jednotky uvedené v §20 zveřejňují účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku.".
To znamená, že účetní jednotky, které podléhají auditu, jsou opět povinny zveřejňovat účetní závěrku v Obchodním věstníku, tak jak tomu bylo dříve. Zveřejnění může být elektronicky na adrese: www.obchodnivestnik.cz nebo v listinné podobě. Cena za zveřejnění je 7 300,-Kč+DPH (v listinné podobě + 500,-Kč). Adresa pro zasílání v listinné podobě je:
Economia a.s.,Obchodní věstník
Dobrovského 25
170 55 Praha 7
tel.233 071 623-4, e-mail: ov@economia.cz
 
Ing.Boháčová 5.4.2006