Archiv » 2006

Nový zákon o životním a existenčním minimu

Dne 14.3.2006 Parlament ČR  přijal nový
        Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006.
1.       Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
2.       Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.
3.       Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.
-         Částka životního minima pro jednotlivce činí měsíčně                   3 126,- Kč
-         Částky životního minima společně posuzovaných osob:
-         A)  0 – 6 let                                                                        1 600,- Kč
-         B)  6 – 15 let                                                                       1 960,- Kč
-         C) 15-26 let                                                                        2 250,- Kč
-         D) od 15 let u osoby, která není nezaopatřeným dítětem              2 600,- Kč
-         Částka existenčního minima osoby činí měsíčně                           2 020,- Kč
(existenční minimum nelze použít u nezaopatřených dětí, poživatele starobního důchodu,osob plně invalidních a osob starších 65 let)
Účinnost od 1.1.2007.
K tomuto datu se také zrušuje Zák.č. 463/1991 Sb. o životním minimu a s tím související zákony.
11.4.2006 VB