Archiv » 2006

Dotace na cukr

Dotace na cukr (pro pěstitele cukrovky)
Poskytování cukerní platby je pro FO nebo PO, která:
1)      obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na tuto PO či FO
2)      má pro hospodářský rok 2005/2006 uzavřenou smlouvu s výrobcem cukru v ČR a ten je  držitelem individuální produkční kvóty cukru A a B na dodávku cukrovky A a B
3)      byla přiznána dotace na plochu pro rok 2005
4)      podá žádost o dotaci na plochu pro rok 2006
(nebude-li tato dotace přiznána, žadatel nedostane dotaci na cukr)
Žádost o cukerní platbu se podá do 30.6.2006  a připojí se smlouva na dodávku cukrovky, kterou uzavřel žadatel s výrobcem cukru.
Fond – poskytne dotaci na sjednané množství cukrovky (vychází z celkové dotace pro rok 2006 podle ES a celkového množství cukrovky sjednaného ve smlouvách)  přepočtené na cukernatost 16%
       -  zveřejní sazbu dotace do 30.11.2006
Účinnost zákona k 15.4.2006 a pozbývá účinnosti k 30.6.2007
18.4.2006 -vb-