Archiv » 2006

Sdělení k odpočtům majetkových podílů

        Sdělení k odpočtům majetkových podílů dle zákona č.441

Ing. Hladký školí finanční úřady ohledně odpočtu majetkových podílů takto:

"Za léta 2005 a 2006 si může poplatník odečíst částku, kterou vypořádal oprávněným osobám za majetkové podíly. Tzn.tu částku, o kterou se mu snížily závazky, nikoliv jen o tu, kterou skutečně vyplatil".Podrobnější informace MF ČR- Ing.Hladký.

17.5.06 Doc.Ing.Novotný,Csc.