Podklady pro audit » evidenční karty

Evidenční karta rezerv

EVIDENČNÍ KARTA ZÁKONNÉ REZERVY
Firma:     Evid. č. karty:  
    Účet evidující rezervu:
      552 … 451
Předmět IM:  
   
Inventární číslo:   Datum zařazení:  
       
Odpisová skupina:   Nájemní smlouva č.:
           
Rozsah opravy:  
   
   
   
Plánovaný termín opravy ( měsíc/rok):      
   
Celkové náklady na opravu:      
           
Doloženo rozpočtem: externím - interním  
Materiál:  
           
Práce:  
   
Zpřesnění nákladů ke dni:      
           
Změna plánu tvorby od roku:  
   
Oprava provedena dne:        
           
Změna termínu opravy - nový termín:  
dne: důvod:  
   
Další změny:        
           
   
Rok Plán. Tvorba Skut. Tvorba Čerpání Zaúčt. Zůstatek