Archiv » 2007

Vypořádací podíly dle Zák.42/1992

Vypořádací podíly dle Zák. 42/1992 Sb.

ZÁKON

č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů,

ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

§34 (10) Poplatník může dále od základu daně odečíst 50 % částky, kterou vypořádal v peněžní, případně v nepeněžní formě v období 1993 až 2005 oprávněným osobám jejich majetkový podíl podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo kterou poplatník v období 1993 až 2005 uhradil oprávněným osobám za postoupení jejich pohledávky na vypořádání majetkového podílu podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpočet lze uplatnit po dobu 5 let počínaje zdaňovacím obdobím 2005.

§40 (25) U poplatníků, kteří mají povinnost vypořádat majetkové podíly podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo které poplatník vypořádal oprávněným osobám za jejich postoupené pohledávky, je výše vypořádaných podílů počínaje zdaňovacím obdobím roku 2005 odpočitatelnou položkou od základu daně z příjmů.

To znamená, že v roce bylo možné uplatnit 150%, ale v roce 2006 již jen 100% vypořádaných podílů.

Zpětně však jen podíly za roky 1993-2005, podíly z roku 2006 jen v daňovém přiznání za rok 2006.

-vb- 9.3.07