Archiv » 2007

Náhrady za omezení pěstování cukrovky

Zpráva pro zákazníky Organizační kanceláře Praha a Písek ohledně účtování podpory na restrukturalizační program za omezení pěstování cukrovky.

 

Jak již jsme Vám dříve sdělili, ohledně účtování a zdanění podpory na restrukturalizaci výroby cukrovky, obrátili jsme se jménem svých zákazníků na Mze ČR (ředitelku Ing.A.Kramaříkovou) a dále přímo na pana ministra financí, Ing.M.Kalouska. Odpověď z Mze ČR nám doposud nedošla, odpověď z MF ČR nám přišla. Zveřejňujeme Vám tuto korespondenci v plném znění, abyste měli pro  své finanční úřady argumenty. Jakmile budeme mít odpověď i z Mze ČR, zveřejníme ji dodatečně. (Mze, dle dnešního sdělení, čeká na vyjádření MF ČR, které jim doposud nedošlo).

Domníváme se proto, že náš návrh je v souladu se sdělením MF ČR, avšak musíme pro přesnost uvést, že ani my nejsme oficielními vykladači zákona.

 

                                                  Doc.Ing.Karel Novotný, CSc.

                                                  Organizační kancelář Praha

 

V Praze, 20.12.2007