Archiv » 2007

Dopis ministru financí ing. M. Kalouskovi

                                                                                                          V Praze, 18.11.2007

Vážený pane ministře,                                   

 

 

 

            Státní zemědělský intervenční fond v současné době zasílá zemědělským podnikům, u kterých nastala újma v souvislosti se snížením kvót na cukrovku, oznámení o udělení restrukturalizační podpory v rámci plánu restrukturalizace společnosti EASTERN SUGAR Česká republika,a.s.. Tato podpora je, jak i z jejího názvu vyplývá, určena na restrukturalizaci výroby, změnu osevních postupů, likvidace strojního zařízení k pěstování a sklizni cukrovky a k likvidaci dalších ztrát, které vzniknou zrušením pěstování cukrovky. Domníváme se proto, že poskytnutá restrukturalizační podpora by se měla v účetnictví časově rozlišit na několik let (daňových období), cca na tři až pět let, kdy u zemědělského podniku se realizuje příslušná restrukturalizace. Podle tohoto zpracovaného plánu restrukturalizace, by se i zdanění poskytnuté podpory rozložilo do několika let a podpora by se nezdaňovala celá v jednom roce (zdaňovacím období).

 

            Vím, že tato záležitost na úrovni ministra se Vám bude zdát malicherná, avšak věřím že ji přidělíte některému svému podřízenému, který ji zdárně vyřeší. Neradi bychom, aby měli zemědělské podniky pozdější nepříjemnosti z nesprávného zdanění, nebo aby musely hledat individuální řešení, které by se později ukázalo za nesprávné. Nejde nám o to, aby tyto podniky měly nějaké neoprávněné výhody, avšak na druhé straně hledáme co nejspravedlnější řešení.

 

            Předem Vám mnohokrát děkuji za vyřízení této žádosti.

 

                                                                      Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

                                                                                      auditor

 

                                                                       Organizační kancelář Praha

 

Vážený pan

 

Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí ČR

 

Letenská 15

118 10  P r a h a  1