Archiv » 2008

Výroční zpráva 2007

Vážení zákazníci,
Na základě Zák. o účetnictví § 21 odst.1 jste povinni vytvořit výroční zprávu za uplynulé období, nechat ji ověřit auditorem a zveřejnit v níže uvedených termínech dle § 21a.
19.6.2008 -vb-                                                                                auditoři OK Praha
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1991
č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví,
ve znění zákona č. 348/2007 Sb.
Výroční zpráva
§21 (1) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v § 20 odst. 2 a 3.
§21a (2) Účetní jednotky uvedené v § 20 zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů, (Pozn. č. 16: Například § 125 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.) a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.