Archiv » 2009

Platba daní

Platba daní

Dne 1. listopadu 2009  vstoupí v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje „Den platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu daňového dlužníka. Od listopadu 2009 však tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky.
U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.

6.10.09 -vb-