Archiv » 2010

Sazby pojištění

SAZBY Sociálního a Zdravotního pojištění

 

 

 

 

 

2009

2010

Maximální VZ  pro SP a ZP

1 130 640,- Kč

(48x prům.mzda)

1 707 048,-Kč

(72x prům.mzda)

Zdravotní pojištění

 

 

firma

9%

9%

zaměstnanec

4,5%

4,5%

Minimální měsíční pojistné pro zaměstnance

1 080,-Kč

(720,-zam.,360,-fma)

1 080,-Kč

(720,-zam.,360,-fma)

Minimální měsíční pojistné pro OSVČ

1 591,-Kč

1 601,-Kč

Splatnost záloh

Výplatní termín

20. každého měsíce

Pojistné hrazené státem

797,-Kč

723,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální pojištění

 

 

firma

25%

(21,5% důch.+2,3% nem.

+1,2% přísp.na polit.zam.)

25%

(21,5% důch.+2,3% nem.

+1,2% přísp.na polit.zam.)

Zaměstnanec (jen důch.)

6,5%

6,5%

Odměny statut.orgánům

28%

(21,5% fma.+6,5% zam.)

z příjmů přes 5 900,-Kč/měs.

28%

(21,5% fma.+6,5% zam.)

z příjmů přes 6 000,-Kč/měs.

Refundace ½ náhrad za 14 dnů neschopnosti

ANO

ANO

Mimořádná sleva na pojistném za zaměstnance s VZ< 27 100,-Kč

 

ANO

 

NE

Rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu

 

2 000,-

 

2 000,-

OSVČ

 

 

Min.platba záloh -OSVČ hlavní

1 720,-Kč důch.

83,-Kč nem.(dobrov.)

1 731,-Kč důch.

83,-Kč nem.(dobrov.)

Min.platba záloh -OSVČ vedlejší (10%VZ)

 

688,-Kč

33,-Kč nem.(dobrov.)

 

693,-Kč

34,-Kč nem.(dobrov.)

ÚČAST  OSVČ vedlejší

Na důch.poj. z částky přesahující ročně

 

56 532,-Kč

 

56 900,-Kč

Minimální dobrovolné důchodové pojištění za měsíc (28% z 10 500,-)

2 940,-Kč

2 940,-Kč

                                                      22.1.2010 -vb-