Archiv » 2013

Daň z příjmu

Upozornění k daním z příjmů:

Změna daňových zákonů, jak byla navržena v souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku, byla senátem zamítnuta

(údajně pro nesouhlas s osvobozením dividend a podílů na zisku pro fyzické osoby od srážkové daně).

V souvislosti s tím byl senátem zamítnut i zákon o dani z nabytí nemovitosti (tzn. přesun placení daně z převodu nemovitosti na nabyvatele).

Situace by měla být řešena zákonným opatřením vlády a jeho následným projednáním v novém parlamentu po volbách.

Je otázkou, které z původních návrhů se do tohoto opatření dostanou a jak se zachová nový parlament.

Možnost mimořádného odepisování nově pořízeného majetku(viz Audop 2/2013 str.15) tedy zatím nenastupuje.

Situace v daních pro rok 2014 tedy bude zřejmě známa až v samotném závěru roku (jak je u nás dobrým zvykem).

                                                                                                                                                                    B.Holeček

-vb- 26.9.2013